Pause

Eg har ikkje publisert noko på denne bloggen på fleire år.  Det betyr ikkje at bloggen er avslutta. Det betyr berre at eg har hatt og har jobbar der det ikkje er klokt å markera eigne meiningar for sterkt i offentlegheita, og at eg derfor har tatt ein pause. Men gamle innlegg ligg der, og det er som regel opptil fleire innom og kikkar kvar dag. Den vedvarande interessa kan skuldast at emnet for bloggen, europeisk integrasjon sett i eit samanliknande politisk/rokkansk perspektiv, er blitt meir, og ikkje mindre, aktuelt dei siste åra. Utgangspunktet for bloggen, doktoravhandlinga mi frå 2010, som eg presenterer i ein noko oppdatert versjon her, meiner eg framleis er ein særs relevant bakgrunn for å forstå den krisa EU nå gjennomgår, brexit og nasjonalismens tilbakekomst. Mange andre innlegg bør også vera av interesse for folk med meir enn overflatisk interesse for Europa. Eg vonar å koma tilbake etter kvart med nye innlegg.

As is evident, I have taken a break from writing new posts for this blog. This is (mostly) due to my work situation. However, the blog is not closed. A number of people are checking in every day. Indeed the blog’s theme, European integration as seen in a comparativist, Rokkanian perspective, has become more, not less, topical  in a time of EU crisis, Brexit and return of nationalism. See for instance this post, in which I introduce my doctoral dissertation as the background for the blog. I hope to be back with new posts in the not too distant future.